Zwierzeta

Zwierzęta (łac. Animalia, gr. zoa) – wielokomórkowe, najczęściej tkankowe (tkanki zwierzęce), heterotroficzne, o ograniczonym wzroście, w większości zdolne do aktywnego poruszania się organizmy. Są najbardziej zróżnicowanym królestwem wielokomórkowców. Komórki zwierzęce nie mają chloroplastów i ścian komórkowych, zorganizowane są w tkanki (z wyjątkiem gąbek), a tkanki w narządy tworzące z kolei układy narządów. Wyspecjalizowane układy narządów pełnią w organizmie zwierzęcia określone funkcje życiowe (np. krwionośny, oddechowy, wydalniczy). Wszystkie zwierzęta odbierają bodźce zewnętrzne za pomocą receptorów i reagują na nie odruchami.
Uznaje się, że przodkami zwierząt byli magazynujący glikogen i zaopatrzeni w wić przedstawiciele królestwa Protista. Razem z grzybami i niektórymi pierwotniakami łączone są w supergrupę Opisthokonta. Tak, jak u przodków roślin, u zwierząt w procesie komplikowania budowy pojawił się okres występowania kolonijnego. Poszczególne organizmy kolonii rozpoczęły różnicować swoje funkcje prowadząc do powstania tkanek. Występuje u nich w okresie rozwoju zarodkowego stadium blastuli.
Najstarsze znaleziska kopalne zwierząt pochodzą z proterozoiku (fauna ediakarańska), natomiast skamieniałości strunowców – z kambru i ordowiku.

Nauka o zwierzętach to zoologia, a klasyfikacją zwierząt zajmuje się systematyka biologiczna.
Organizmy podzielimy na królestwa. W każdym królestwie są organizmy o wspólnych cechach. Wydzielono 5 królestw. Zwierzęta , Rośliny , Grzyby , Bakterie i Protisty.

Zwierzęta podzielimy na bezkręgowce i kręgowce. Zwierzęta oddychają , wydalają , reagują na bodźce , rozmnażają się płciowo , są wielokomórkowe i odżywiają się cudzożywnie dlatego są zwierzętami.
Więcej jest bezkręgowców nie mających szkieletu wewnętrznego.

Wśród nich są PARZYDEŁKOWCE. Wszystkie parzydełkowce żyją w morzu. Wśród parzydełkowców wyróżniamy POLIPY i MEDUZY. Polipy wolno unoszą się w wodzie. Meduzy (np. ukwiał) są osiadłe i nie poruszają się.

Drugą grupą są PŁAZIŃCE , których przekrój poprzeczny jest prosty. Do płazińców zaliczamy pasożyty (np. tasiemiec).

Trzecią grupę stanowią NICIENIE , których przekrój poprzeczny jest okrągły (np.glista ludzka).

Czwarta grupa to PIERŚCIENICE , które mają pierścienie a w nich podobne narządy wewnętrzne (np. dżdżownica) .

Piątą grupą są MIĘCZAKI , które mają skorupę. Wśród nich wyróżniamy ŚLIMAKI i MAŁŻE. Ślimaki (np. winniczek) są lądowe lub wodne. Poruszają się za pomocą skurczu mięśnia nogi. Małże są wodne i mieszkają na dnie zbiornika wodnego.

Najważniejszą grupą są STAWONOGI , nazywane tak ponieważ mają stawy , czyli kurczliwe połączenie kości. Wśród nich wyróżnią się OWADY , PAJĘCZAKI i SKORUPIAKI. Owady ( np. mucha) są małe , mają skrzydła , oddychają przez tchawki i piją (np. krew). Pajęczaki oddychają przez płuca i są to pająki i skorupiaki. Wśród pająków można wyróżnić pająki drapieżne (np. kleszcz) i pasożytnicze (np. świerzbowiec). Skorupiaki oddychają przez skrzela , mają bardzo twarda osłonę. Skorupiaki to np. rak , homar.
Kręgowce podzielimy na: RYBY , PŁAZY , GADY , PTAKI i SSAKI. Wszystkie kręgowce mają szkielet wewnętrzny.

Ryby żyją w wodach słonych i słodkich. Ryby dzielimy na kostne (np. śledź) i chrzęstne (np. rekin)
Ryby kostne mają kości i chrząstkę oraz pęcherz pławny. Ryby chrzęstne mają tylko chrząstkę.
Płazy to kręgowce które są wodno-lądowe. Na początku życia rodzą się z skrzeku i przechodzą w fazę kijanki , która jest tylko w wodzie , potem jest postać dorosła , która może wychodzić na ląd. Płazy dzielimy na : ŻABY , ROPUCHY , KUMAKI i RZEKOTKI. Płazy mają śluz i mogą oddychać przez skórę.

Gady żyją na lądzie i w wodzie. Gady dzielimy na ŻÓŁWIE , KROKODYLE , JASZCZURKI i WĘŻE. Na ciele mają one łuski. Lubią przebywać na słońcu. Rozmnażają się przez jaja składane na lądzie.
Ptaki żyją na lądzie. Można je dzielić na wiele grup. Mają one pneumatyczne kości i mogą latać.
Ssaki żyją na lądzie i w wodzie. Ssaki dzielimy na grupy TORBACZE , STEKOWCE i ŁOŻYSKOWCE. Torbacze żyją głównie w Australii i mają torbę skórną w której przebywa młode po urodzeniu. Stekowce składają jaja. Po urodzeniu są karmione mlekiem i dlatego są ssakami. Łożyskowce przed urodzenie m przebywają w łożysku matki. Łożyskowcami są ludzie.

Animalia_diversity.jpg

Systematyka:

Królestwo zwierząt obejmuje ponad milion gatunków. Ich liczba, różnorodność, doskonalenie metod badawczych i wyniki prowadzonych badań przyczyniają się do ciągłych modyfikacji (rewizji) systemów klasyfikacji biologicznej.
Typy zwierząt:
Królestwo zwierząt (Animalia) obecnie (2009 r.) obejmuje następujące typy[3]:
1. kolcogłowy – Acanthocephala
2. wirki bezjelitowe - Acoelomorpha
3. pierścienice – Annelida
4. stawonogi – Arthropoda
5. ramienionogi – Brachiopoda
6. mszywioły - Bryozoa
7. szczecioszczękie – Chaetognatha
8. strunowce – Chordata
9. parzydełkowce – Cnidaria
10. żebropławy – Ctenophora
11. lejkogębce – Cycliophora
12. szkarłupnie – Echinodermata
13. szczetnice – Echiura
14. kielichowate – Entoprocta
15. brzuchorzęski – Gastrotricha
16. szczękogębe – Gnathostomulida
17. półstrunowce – Hemichordata
18. ryjkogłowy - Kinorhyncha
19. kolczugowce - Loricifera
20. Micrognathozoa
21. mięczaki – Mollusca
22. nicienie – Nematoda
23. nitnikowce – Nematomorpha
24. wstężnice – Nemertea
25. pazurnice – Onychophora
26. prostopływce - Orthonectida
27. kryzelnice – Phoronida
28. płaskowce – Placozoa
29. płazińce – Platyhelminthes
30. gąbki – Porifera
31. niezmogowce - Priapulida
32. rombowce - Rhombozoa
33. wrotki – Rotifera
34. sikwiaki – Sipuncula
35. niesporczaki – Tardigrada
36. Xenoturbellida

zolw.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License